Πως να επεξεργαστείς ένα κείμενο

Για να επεξεργαστείς ένα κείμενο που έχει ήδη δημοσιεύσει υπάρχουν δύο επιλογές.

Α. Μέσα στο κείμενο
 1. πηγαίνεις στο κείμενο που θες να επεξεργαστείς
 2. πατάς το εικονίδιο με την πένα 
 3. αφού έχεις ολοκληρώσεις τις επερξεργασίας πατάς δεξιά κάτω το πλήκτρο με τη δισκέτα  
  αν κάτι έχεις κάνει λάθος πατάς απλά το πλήκτρο με το
Β. Στην κεντρική σελίδα
 1. πατάς το πλήκτρο με τα κείμενά μου 
 2. αναδύεται ένα παράθυρο που σου επιτρέπει να διαχειρίζεσαι όλα τα κείμενά σου (δημοσιευμένα και μη)
 3. πατάς το πλήκτρο με την πένα 
 4. αφού έχεις ολοκληρώσεις τις επερξεργασίας πατάς δεξιά κάτω το πλήκτρο με τη δισκέτα 
  αν κάτι έχεις κάνει λάθος πατάς απλά το πλήκτρο με το

Εικονίδια μορφοποίησης:

 - έντονα γράμματα

 - υπογραμμισμένα γράμματα

 - πλάγια γράμματα

 - διακριτή διαγραφή

 - το συγκεκριμένο κουμπί σου επιτρέπει να προσθέσεις φωτογραφία
Ακόμα σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις το κείμενό σου σε παράθεση 

 - κεφαλίδα 2

 - κεφαλίδα 3 (η κεφαλίδα 3 είναι μικρότερη της δύο σε μέγεθος)

 - εισαγωγή/επεξεργασία συνδέσμου

 - προσθήκη συνδέσμου HTML ή κώδικα.
Μπορείς δηλαδή να εντάξεις ένα video (YouTube, Vimeo) μέσα στο κείμενό σου

 - στοίχιση αριστερά

 - στοίχιση στο κέντρο

 - στοίχιση δεξιά