Το θέμα του μήνα – Νοέμβριος

Το “θέμα του μήνα” είναι άλλη μία καινοτομία του Inner! Ουσιαστικά, κάθε ημερολογιακό μήνα θα ανακοινώνουμε μία νέα θεματολογία που θα μπορούν οι συγγραφείς του inner.gr να πάρουν μέρος.